Elementor #89

DIT ZIJN DE NAMEN (1-10) — Reginald Goddemaer, 28 jaar (Ambtenaar. Lid van Onafhankelijkheidsfront. Executie. Berlijn, eind ’44) / Arthur Coëme, 49 jaar (Notaris. Clandestiene radio. Executie. Citadel van Luik, december ’41) / Abraham Fogelbaum, 26 jaar (Advocaat. Wou vluchten naar Engeland. Executie. Schaarbeek, januari ’42) / François Médart, 38 jaar (Verzekeringsagent. Lid van Groep Coëme. Executie. Hechtel-Eksel, januari ’42) / Chrétien Nyckees, 39 jaar (Cafébaas. Lid van Volkscomité Seefhoek. Executie. Hechtel-Eksel, januari ’42) / Marina Chafroff, 33 jaar (Bediende. Onthoofding. Keulen, januari ’42) / Martin Vrijens, 34 jaar (Leerkracht. Belgische Nationale Beweging. Foltering en dwangarbeid. Kamp Mauthausen, december ’42) / Marcel Zegels, 21 jaar (Spoorwegarbeider. Lid van groep Kleber. Executie. Citadel van Luik, december ’42) / Georges Petre, 68 jaar (Burgemeester. Lid van Geheim Leger. Thuis vermoord. Brussel, december ’42) / Robert Busschaert, 33 jaar (Chauffeur. Lid van l’Armeé de l’Ombre. Wraakexecutie. Breendonk, januari ’43) DIT ZIJN DE NAMEN (11-20) — Alphonse Collin, 33 jaar (Ambtenaar. Sluikpers. Wraakexecutie. Breendonk, januari ’43) / Robert Boisacq, 38 jaar (Schilder. Lid van Belgisch Legioen. Wraakexecutie. Breendonk, januari ’43) / Georges Rouchaux, 48 jaar (Ploegbaas papierfabriek. Lid van Belgisch Legioen. Wraakexecutie. Breendonk, januari ’43) / Joseph Deschamps, 28 jaar (Drukker. Sluikpers. Executie. Breendonk, januari ’43) / René Copinne, 33 jaar (Blindenvoorziening. Special Operations Executive. Executie. Schaarbeek, januari ’43) / Victor Ameye, 65 jaar (Mijnwerker. Lid van Belgisch Leger van Partizanen. Thuis vermoord. La Louvière, januari ’43) / Léon Siwik, 37 jaar (Fabrieksarbeider. Spionnage. Executie. Citadel van Luik, januari ’43) / Pierre de Bersaques, 42 jaar (Geneesheer. Inlichtengroep. Foltering en dwangarbeid. Kamp Buchenwald, december ’43) / Eugène D'Hallendre, 45 jaar (Spoorwegarbeider. Diverse verzetsgroepen. Executie. Rijsel, december ’43) / Fernand Garcia, 20 jaar (Beroep onbekend. Maquis Manhay. Executie. Schaarbeek, december ’43) DIT ZIJN DE NAMEN (21-30) — Lodewijck Van Poucke, 80 jaar (Priester. Foltering en dwangarbeid. Kamp Esterwegen. Mauthausen, januari ’43) / Jules Cardol, 34 jaar (Beroep onbekend. Vals verdacht van sabotage. Executie. Citadel van Luik, januari ’44) / Gerard Cardol, 46 jaar (Beroep onbekend. Vals verdacht van sabotage. Executie. Citadel van Luik, januari ’44) / Henri Verhaegen, 22 jaar (Kapitein Belgisch Leger. Crash bij terugkeer spionageopdracht. Nabij Badford, januari ’44) / Walthère Dewé, 63 jaar (Ingenieur. Oprichter Netwerk Clarence. Op straat vermoord. Brussel, januari ’44) / Edmond Leclercq, 45 jaar (Technisch tekenaar. Diverse inlichtingennetwerken. Executie. Fort Bondue, Frankrijk, januari ’44) / Marcel De Ruyter, 34 jaar (Baron. Lid van Onafhankelijkheidsfront. Executie. Citadel van Luik, januari ’44) / Marceline Deloge, 67 jaar (Beroep onbekend. Lid van verzetsgroep Comète. Foltering en dwangarbeid. Kamp Auschwitz-Birkenau, februari ’44) / Lucien Deprez, 44 jaar (Politieagent. Lid van Geheim Leger. Foltering en dwangarbeid. Kamp Gross-Rosen, februari ’44) / Julien Ameye, 42 jaar (Ingenieur. Lid van Belgisch Leger van Partizanen. Executie. Breendonk, maart ’44) DIT ZIJN DE NAMEN (31-40) — Jean Achten, 30 jaar (Ambtenaar. Lid van verzetsgroep Comète. Groeps-executie van 24 als represaille. Breendonk, april ’44) / Evarist Deconinck, 20 jaar (Student. Lid van Pattriotische Militie. Onthoofding. München, november ’44) / Albert Verhoeven, 28 jaar (Beroep onbekend. Lid van Witte Brigade. Foltering en dwangarbeid. Kamp Mittelbau, december ’44) / Leopold De Hulster, 46 jaar (Hoofdredacteur. Sluikpers. Foltering en dwangarbeid. Kamp Mittelbau, december ’44) / Achille Choffray, 46 jaar (Leerkracht. Belgische Nationale Beweging. Executie, december ’44) / … … …